1. حلقه پروگرام دايکاست(زاماک)
    http://www.shailenelectric.com/Files/SecondProDuct2_1221820130.jpg
تعداد بازدید: 582

قابليت نصب تمامي مکانيزم هاي کليد و پريز شايلين و لگراند فرانسه
حلقه پروگرام دايکاست:
جنس: فلز ورقه آهني نازک
ابعاد: بر طبق استانداردهاي بين المللي 45*45 mm مي باشد.