1. جعبه فيوز 12 تايي توکار رنگي
    جعبه فيوز 12 تايي توکار رنگي
تعداد بازدید: 1697

جعبه هاي مينياتوري شايلين مقاوم در برابر خم شدن و شکستگي داراي قفل فشاري، چراغ، ريل هاي فلزي، شمش نول و ارت مي اشد.
درب جعبه ها از جنس پلي کربنات مي باشد. داراي قفل فشاري، چراغ، ريل هاي فلزي، شمش نول و ارت مي باشد.